» Home » Sklep » Polityka cookies

Polityka cookies

POLITYKA COOKIES
SKLEPU INTERNETOWEGO „COLOURDESIGN”
1. Postanowienia ogólne
1.1 Właścicielem i administratorem sklepu internetowego „ColourDesign”dostępnego w domenie colourdesign.pl (dalej „Sklep Internetowy”) jest Colourdesign Sp. z o.o., Marszów 52E, 68-200 Marszów, powiat żarski, woj. lubuskie, NIP: 928-20-93-335, KRS: 0000774024 (dalej „Sprzedający”).
1.2 Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywa się zgodnie z regulaminem tego sklepu, który jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu Internetowego w formie umożliwiającej jego pozyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i drukowanie (dalej „Regulamin”).
1.3 Ze Sklepu Internetowego mogą korzystać podmioty posiadające w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych (dalej „Klienci”). Status Klienta uzyskuje każda osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego, niezależnie od tego, czy dokonuje w nim zakupów.
1.4 Jakiekolwiek terminy pisane w niniejszym dokumencie z wielkiej litery a odrębnie niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Regulaminie.
 
2. Proces zbierania informacji
2.1 Automatyczne zbieranie informacji w ramach Sklepu Internetowego odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem plików cookies, które stanowią dane informatyczne, w tym w szczególności pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym należącym do Klienta (m.in. komputer, tablet, smartfon) w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (dalej „Pliki Cookies”).
2.2 Pliki Cookies zawierają w szczególności:
2.2.1 nazwę strony internetowej Sklepu Internetowego,
2.2.2 czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Klienta,
2.2.3 unikalny numer.
2.3 Pliki Cookies nie zawierają danych identyfikujących Klienta i nie pozwalają na ustalenie jego tożsamości. Nie są one również w jakikolwiek sposób szkodliwe dla urządzenia końcowego Klienta i nie modyfikują ustawień tego urządzenia ani zainstalowanego na nim oprogramowania.
2.4 Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:
2.4.1 dostosowanie Sklepu Internetowego do preferencji Klientówi optymalizacja jego funkcjonowania, w tym poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Klienta i odpowiednie wyświetlanie na nim strony internetowej Sklepu Internetowego,
2.4.2 ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym poprzez zapamiętywanie informacji podanych przez Klienta, w szczególności danych o zawartości koszyka w Sklepie Internetowym oraz o wybranych przez Klienta zdjęciach,
2.4.3 tworzenie statystyk i prowadzenie analiz, które umożliwiają Sprzedającemu zrozumienie preferencji Klientów oraz usprawnienie funkcjonowania Sklepu Internetowego,
2.4.4 dostarczanie Klientom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań,
2.4.5 popularyzacja Sklepu Internetowego, w tym za pomocą portali społecznościowych (np. Facebook).
2.5 W ramach Sklepu Internetowego mogą być stosowane następujące rodzaje Plików Cookies:
2.5.1 pliki sesyjne o charakterze tymczasowym, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do momentu opuszczenia Sklepu Internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
2.5.2 pliki stałe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach danego pliku albo do czasu ich usunięcia przez Klienta.
2.6 Podmiotem zamieszczającym Pliki Cookies na urządzeniu końcowym Klienta oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedający. Pliki Cookies mogą być jednak wykorzystywane również przez podmioty współpracuje ze Sprzedającym (np. Google, Facebook).
2.7 Przeglądarki internetowe zawierają zazwyczaj domyślne ustawienia pozwalające na zamieszczanie i przechowywanie Plików Cookies na urządzeniu końcowym Klienta oraz na uzyskiwanie do nich dostępu. Ustawienia te Klient może jednak zmienić w każdym czasie, w szczególności w taki sposób, aby zablokować automatyczną obsługę Plików Cookies albo zapewnić przekazywanie mu przez przeglądarkę informacji o każdorazowym ich zamieszczeniu na urządzeniu końcowym. Szczegółowe instrukcje w przedmiocie obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej lub przy wykorzystaniu funkcji pomocy dostępnej w ramach przeglądarki.Jeżeli ustawienia przeglądarki pozwalają na zamieszczanie i przechowywanie Plików Cookies, uważa się, iż Klient wyraził zgodę na wykorzystywanie takich plików.
2.8 Sprzedający informuje, iż wprowadzenie przez Klienta ograniczeń w zakresie korzystania z Plików Cookies może uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego.